• gospodarka

    Młode gospodarki

    To młode gospodarki, które dopiero od kilku lat uczestniczą w gospodarce rynkowej i są jeszcze ciągle w stanie transformacji i rozwoju mającej dostosować je do wymagań gospodarki światowej. Obie grupy, pomimo wielu różnic, zwłaszcza tych dotyczących rozwoju, wzajemnie się uzupełniają…