• gospodarka

    Budżet

    Całkowity budżet tego Programu wynosi ok. 75 milionów euro. Jest on współfinansowany ze środków przyznanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Fundusze wynoszą ponad 60 milionów euro. Dofinansowanie ze środków unijnych, jakie można uzyskać…