Transport morski

Bardzo ważny w tym regionie jest transport morski, ale nie można również zapominać o jego powiązaniu z transportem lądowym.

Inicjatywy podejmowane przez poszczególne kraje w tej sferze są silnie wspierane przez Unię Europejską, której priorytetem jest rozwój infrastruktury transportowej na tym terenie. Kolejną cechą Europy Bałtyckiej są niewielkie zasoby surowcowe, które mogłyby stać się podstawą gospodarki opartej na produkcji przemysłowej.

Dlatego też kraje z tego regionu swoją szansę znalazły w gospodarce opartej na wiedzy i związanych z nią działaniach w sferze innowacyjności.