• gospodarka

    Zachodnie inwestycje

    Te zachodnie inwestycje w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju i znacznego wzrostu gospodarczego w tym obszarze.