zwiazek-miast-baltyckich

Związek Miast Bałtyckich

Inna organizacja, którą warto przywołać, jako przykład dobrej sąsiedzkiej współpracy jest Związek Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities, UBC).

Jest to organizacja, która za cel stawia sobie rozwój współpracy i wymianę doświadczeń z różnych dziedzin. Bardzo ważne są również działania promujące ten region w Europie, ale także poza nią.

Współpraca dotyczy biznesu, kultury, edukacji, innowacyjności czy ochrony środowiska.