• euroregiony

    Program Południowy Bałtyk

    Program Południowy Bałtyk 2007 - 2013 został zatwierdzony przez Komisję Europejską 20. 12. 2007 roku. Program ten jest jednym z elementów realizowanej przez Wspólnotę polityki spójności. Obejmuje swoim zasięgiem terytorium pięciu państw członkowskich Unii Europejskiej. W programie uczestniczą: Polska, Szwecja,…