gospodarka

Młode gospodarki

To młode gospodarki, które dopiero od kilku lat uczestniczą w gospodarce rynkowej i są jeszcze ciągle w stanie transformacji i rozwoju mającej dostosować je do wymagań gospodarki światowej.

Obie grupy, pomimo wielu różnic, zwłaszcza tych dotyczących rozwoju, wzajemnie się uzupełniają i silnie na siebie oddziałują.

Najważniejszą współzależnością łączącą te dwie grupy jest oczywiście handel w ramach Bałtyku. Kraje wschodniego Bałtyku, to niezmiernie chłonne rynki zarówno dóbr konsumpcyjnych, jak i inwestycyjnych pochodzących głównie z regionu zachodniego Bałtyku.