Zasoby naturalne

W jej ramach znajdują się inicjatywy odnoszące się do ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.

Odnosi się również do dziedzictwa kulturowego. Trzecim priorytetem jest pomoc techniczna udzielana państwom uczestniczącym w Programie.

Obejmuje ona różne materiały promocyjne oraz inne materiały potrzebne w trakcie realizacji Programu.