• programy-unijne

    Agenda Bałtycka 21

    Jednym z pierwszych programów dotyczących współpracy pomiędzy krajami bałtyckimi była Agenda Bałtycka. Została ona popisana w 1996 przez premierów krajów nadbałtyckich i nawiązywała do deklaracji przyjętej przez ONZ dotyczącej ochrony środowiska. Głównym celem tej inicjatywy było podjęcie działań na rzecz…