Cechy regionu

Do głównych wyróżników regionu należy oczywiście Bałtyk, który łączy ze sobą poszczególne kraje i w znaczny sposób wpływa na ich gospodarkę.

Z tego względu transport morski i handel zagraniczny są podstawowymi elementami wspólnych interesów tych krajów. Zniesienie ceł i przystąpienie krajów byłego ZSRR do UE przyczyniło się do wzrostu gospodarczego na tym obszarze, który wynika głównie ze zwiększenia wymiany handlowej zarówno w odniesieniu do ilości, jak i do wartości towarów podlegających obrotowi.

To właśnie transport jest największą szansą na rozwój i dalszy wzrost gospodarczy w tym regionie.