Europa Bałtycka

Europa Bałtycka

Współpraca w ramach krajów nadbałtyckich sięga średniowiecza, gdy funkcjonował Związek Hanzeatycki zrzeszający miasta portowe różnych krajów Europy Północnej.

Obecnie współpraca pomiędzy poszczególnymi krajami, a raczej regionami nadbałtyckimi, odbywa się w ramach różnego rodzaju programów Unii Europejskiej.

Europa Bałtycka, to w dużej mierze kraje, które do Unii Europejskiej przystąpiły niedawno, bo zaledwie w 2004 roku.

O jego specyfice świadczy aspekt:

  • geograficzno - przestrzenny,
  • geopolityczny,
  • etniczny,
  • gospodarczy.