programy-unijne

Status

Nieobce są im również zagadnienia związane z zapewnieniem równego statusu kobiet i mężczyzn czy zapewnieniem odpowiednich warunków do rozwoju młodzieży.

W skład Zrzeszenia Miast Batyckich w 2008 roku wchodziło ponad 160 miast z 10 krajów.

W stowarzyszeniu działają miasta z Polski, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Norwegii, Szwecji i Rosji.