programy-unijne

Agenda Bałtycka 21

Jednym z pierwszych programów dotyczących współpracy pomiędzy krajami bałtyckimi była Agenda Bałtycka. Została ona popisana w 1996 przez premierów krajów nadbałtyckich i nawiązywała do deklaracji przyjętej przez ONZ dotyczącej ochrony środowiska.

Głównym celem tej inicjatywy było podjęcie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego w sferach: ekologicznej, społecznej i ekonomicznej.

W sposób szczególny skupiono się na rozwoju sektorów kluczowych dla tego regionu: rolnictwie, rybołówstwie, energii, leśnictwie, przemyśle, turystyce, transporcie i szkolnictwie.