programy-unijne

Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowity budżet programu wynosi ponad 411 milionów euro. Składają się na niego środki przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( ponad 320 milionów euro), wkłady poszczególnych państw Unii ( ponad 83 miliony euro).

Ponad 6 milionów euro pochodzi od Norwegii i Szwajcarii.