programy-unijne

Program INTERREG IV 2007 -2013

Program INTERREG został zatwierdzony przez Komisję Europejską 11 września 2007 roku.

Również ten program jest realizowany w ramach europejskiej polityki spójności - Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Jest on kontynuacją programów międzyregionalnych istniejących w latach 2004 - 06. Podobnie jak one, wspomaga inwestycje podejmowane w dziedzinie innowacyjności i środowiska naturalnego. Program jest instrumentem realizacji strategii lizbońskiej.

Projekty do realizacji można zgłaszać w trakcie trwania II rundy od 27. 10. 2008 do 31. 01. 2009.