programy-unijne

Beneficjenci

Program skierowany jest do władz regionalnych i lokalnych oraz agencji rozwoju regionalnego, a także do innych podmiotów wspierających innowacyjne technologie i gospodarkę opartą na wiedzy.

W sposób szczególny odnosi się to do uniwersytetów, parków nauki, centrów innowacyjności.

Z programu mogą również skorzystać instytucje ochrony środowiska naturalnego, transportu, a także te, które zajmują się ochroną dziedzictwa kulturowego.