gospodarka

Zachodnie inwestycje

Te zachodnie inwestycje w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju i znacznego wzrostu gospodarczego w tym obszarze.