euroregiony

Program Południowy Bałtyk

Program Południowy Bałtyk 2007 - 2013 został zatwierdzony przez Komisję Europejską 20. 12. 2007 roku. Program ten jest jednym z elementów realizowanej przez Wspólnotę polityki spójności. Obejmuje swoim zasięgiem terytorium pięciu państw członkowskich Unii Europejskiej. W programie uczestniczą: Polska, Szwecja, Dania, Litwa i Niemcy. Nie obejmuje on całych państw, a jedynie regiony nadbałtyckie wraz z wybranymi regionami przylegającymi do nich i w znaczny sposób z nimi powiązanymi.

W przypadku Polski są to podregiony: szczeciński, koszaliński, słupski, Gdański oraz trójmiasto, czyli Gdańsk - Gdynia - Sopot.

W programie uczestniczy również podregion elbląski. Projekty do realizacji można zgłaszać od 20 .10. 2008 do 8 .01. 2009 oraz od 15 .07 do 30. 09. 2009.