gospodarka

Wzrost zatrudnienia

Głównym zadaniem realizowanym za pośrednictwem tego Programu jest wspieranie działań na rzecz „wzmocnienia zrównoważonego wzrostu i zmniejszenia różnic gospodarczych” a także wzrostu zatrudnienia.

Dla pomysłodawców programu najważniejsze jest poprawienie efektywności realizowanej polityki, modernizacja i wzrost konkurencyjności objętych nim regionów.

Cele te mają zostać osiągnięte poprzez współpracę pomiędzy sąsiadującymi regionami. Współpraca w programie INERREG obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej.