gospodarka

Gospodarka oparta na wiedzy

Program opiera się na dwóch osiach. Pierwsza z nich odnosi się do innowacji i gospodarki opartej na wiedzy.

Jej celem jest zmniejszenie dysproporcji w sferze wysokich technologii pomiędzy różnymi regionami UE. Uwaga skupiona jest na udoskonalaniu zdolności badawczej regionów, oraz innowacyjności przedsiębiorstw działających w tych regionach. Druga oś ma poprawić stan środowiska naturalnego poprzez budowę wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków.

Ma również zachęcić do korzystania z odnawialnych źródeł energii. W ramach tej osi można także uzyskać środki na promocję turystyki i ochronę dziedzictwa kulturowego.