programy-unijne

Programy europejskie

Ze względu na potencjał, jaki sobą reprezentują, a także specyfikę tego regionu, kraje nadbałtyckie pełnią w ramach Unii Europejskiej bardzo istotną rolę.

Jednym z najważniejszych zadań, jakie stoi przed Regionem Morza Bałtyckiego jest jego zrównoważony rozwój. To właśnie, dlatego Wspólnota kieruje do nich wiele programów pomocowych i rozwojowych.

Poniżej zostanie przedstawionych kilka programów kierowanych właśnie do krajów z tego regionu.