zwiazek-miast-baltyckich

Integracja

W regionie tym procesy integracji są ciągle wyjątkowo silne, a współpraca w tej materii obejmuje wiele różnych dziedzin, do których należą między innymi: ekologia, polityka, gospodarka czy sfera kultury i nauki.

Najważniejszym z wymienionych aspektów jest gospodarka, ponieważ to właśnie ona może dać temu regionowi szansę na dalszy rozwój zarówno w strukturach samej UE, jak i w ramach ogólnie pojętej Europy.

Region ten zamieszkuje ok. 16 milionów osób, dlatego jest to obszar bardzo istotny dla Unii, nie tylko ze względu na jego położenia, ale również ze względu na liczbę mieszkańców.