gospodarka

Budżet

Całkowity budżet tego Programu wynosi ok. 75 milionów euro. Jest on współfinansowany ze środków przyznanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Fundusze wynoszą ponad 60 milionów euro.

Dofinansowanie ze środków unijnych, jakie można uzyskać uczestnicząc w tym programie wynosi do 85% kwalifikowanych kosztów dla Polski, Niemiec i Litwy oraz do 75% kwalifikowanych kosztów dla Danii i Szwecji.