euroregiony

Strefy

Całość podzielona została na cztery Strefy: Północ, Południe, Wschód i Zachód. Polska uczestniczy w dwóch Strefach: Wschód i Północ.

W programie Strefy Północ uczestniczą województwa : pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Pozostałe należą do Strefy Wschód.

W realizacji tego programu biorą udział nie tylko kraje Unii, ale także Norwegia i Szwajcaria.