euroregiony

Inne formy współpracy

Współpraca pomiędzy regionami leżącymi na wybrzeżu Bałtyku nie sprowadza się jedynie do działań w ramach Unii Europejskiej.

Ze względu na swoją specyfikę w regionie tym działa wiele stowarzyszeń, czy grup, które mają charakter ponadnarodowy i ułatwiają swoim członkom współpracę trnasgraniczną.

Niewątpliwie olbrzymią role odgrywa tu Unia i różne programy z jej wsparciem, należy jednak docenić inicjatywę obywatelską, która działa równie prężnie.