euroregiony

Kontakty

Bardzo istotna jest również współpraca z mieszkańcami przy nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów.

Stowarzyszenie zajmuje się również obsługą funduszy unijnych, szkoleniami, wymianami młodzieży czy też kształceniem w zakresie problematyki unijnej.

Działania podejmowane w ramach tego euroregionu mają także na celu zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa a także rozwój turystyki na tych terenach.