programy-unijne

Programy UE

Unia Europejska mieści w swoich szeregach większość krajów Europy. Jej naczelną idą było zjednoczenie gospodarcze, polityczne i społeczne państw zapoczątkowane tuż po drugiej Wojnie Światowej.

Specyficznym regionem Unii Europejskiej są kraje nadbałtyckie. Określenie to odnosi się do państw położonych na wschodnich krańcach Bałtyku: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, Danii i części Niemiec.

W różnego rodzaju strategiach rozwoju wdrażanych przez Unię Europejską funkcjonuje jako Europa Bałtycka.