• zwiazek-miast-baltyckich

    Administracja

    Środki przyznawane są na inwestycje zarówno publiczne, jak i prywatne, które mają na celu podniesienie „jakości i interoperacyjności połączeń i usług transportowych”. Można je uzyskać również na projekty poprawiające administrowanie środowiskiem Morza Bałtyckiego.