• euroregiony

    Euroregiony

    Jedną z form współpracy pomiędzy regionami w Unii Europejskiej są euroregiony. Mają one charakter samorządowo - rządowy. Ich głównym zadaniem jest wzmacnianie społecznych i ekonomicznych więzi pomiędzy sąsiadującymi regionami z różnych krajów Europy. Obsługują unijne programy pomocowe, prowadzą akcje szkoleniowe,…